Спосіб приготування сухої будівельної суміші. Патент РФ 2309841

Спосіб приготування сухої будівельної суміші

Спосіб приготування сухої будівельної суміші (RU 2309841):

Винахід відноситься до галузі будівництва, зокрема до виробництва будівельних матеріалів і виробів. Спосіб приготування сухої будівельної суміші полягає в тому, що попередньо готують сухі компоненти – пісок і цемент – з наступним завантаженням їх у ємності, після чого подають пісок рівномірним шаром по ширині транспортерної стрічки. При її русі поділяють шар піску подачею цементу по похило розташованим жолобах гребінки, встановленої на транспортерної стрічці, і здійснюють рівномірний розподіл піску та цементу зворотно-поступальним рухом гребінки в поперечному напрямку з амплітудою, рівної кроку гребінки. Товщина шару піску дорівнює трьом діаметрам зерна піску. Технічний результат – підвищення якості будівельної суміші і спрощення процесу її приготування за рахунок досягнення однорідності суміші при рівномірному розподілі її компонентів. 1 з. п. ф-ли, 3 мул.

Справжнє винахід відноситься до галузі будівництва, зокрема до виробництва будівельних матеріалів і виробів.

Відомий спосіб отримання готової суміші, що полягає в одночасному змішуванні всіх компонентів в змішувачі (Барсов І. П. Будівельні машини і устаткування. М. Стройиздат, 1986, стр.381-385).

Недоліками цього способу є неповне досягнення однорідності суміші і високі енерговитрати, що знижує ефективність методу.

Найбільш близьким до пропонованого винаходу технічним рішенням є спосіб приготування будівельної суміші шляхом попередньої підготовки твердих компонентів, подачі їх в бункери, отмеривания в дозаторах і подачі їх в змішувач (Баженов Ю. М. Технологія бетону, будівельних виробів і конструкцій. Підручник для вузів. М. Видавництво АСВ, 2004, стор.31-33).

Недоліками цього способу є низька продуктивність, неповне досягнення однорідності суміші, що знижує ефективність методу.

Завданням винаходу є створення такого способу приготування сухої будівельної суміші, який дозволить підвищити якість будівельної суміші і спростити процес її приготування за рахунок досягнення однорідності суміші при рівномірному розподілі її компонентів.

Поставлена??задача досягається тим, що в способі приготування сухої будівельної суміші, що полягає в тому, що попередньо готують сухі компоненти, а саме пісок і цемент, з подальшим завантаженням їх у ємності, згідно винаходу після зазначеного завантаження здійснюють подачу піску рівномірним шаром по ширині транспортерної стрічки, при її русі поділяють шар піску подачею цементу по похило розташованим жолобах гребінки, встановленої на транспортерної стрічці, і здійснюють рівномірний розподіл піску та цементу зворотно-поступальним рухом зазначеної гребінки в поперечному напрямку з амплітудою, рівної кроку зазначеної гр1інки t. Товщина надходить шару піску дорівнює трьом діаметрам зерна піску.

Винахід пояснюється кресленнями, де:

на фіг.1 схематично зображено пристрій для приготування сухої будівельної суміші;

на фіг.2 – вузол впровадження гребінки в шар;

на Фіг.3 – гребінка, вид збоку;

Спосіб реалізується через пристрій, що складається з транспортерної стрічки 1 з встановленою на ній гребінкою 2, виконаної у вигляді похило розташованих жолобів. Над транспортерної стрічкою 1 біля її основи розміщений бункер 3 для піску і бункер 4 для цементу, який пов’язаний з транспортерної стрічкою 1 через гребінку 2. Наприкінці транспортерної стрічки 1 розташований бункер 5 для готової сухої суміші.

Суху будівельну суміш готують наступним чином. Попередньо й окремо підготовлені компоненти – пісок і цемент – завантажують у бункери 3 і 4 відповідно. Одночасно з початком руху транспортерної стрічки 1 відкривають отвір бункера 3 з піском, причому ширина отвору бункера 3 дорівнює ширині транспортерної стрічки 1, при цьому пісок розподіляють рівномірно по всій ширині транспортерної стрічки 1 при її русі з товщиною шару , дорівнює трьом діаметрам зерна піску. Товщину шару піску регулюють шибером 6. Коли шар піску підходить до гребінки 2, виконаної у вигляді набору похило розташованих жолобів, відкривають отвір бункера 4 і здійснюють подачу цементу в покладений шар піску. Гребінка 2, встановлена??щодо транспортерної стрічки на висоту, рівну половині товщини шару піску, розділяє пісок на окремі шари, ширина кожного з яких дорівнює кроку гребінки t, що забезпечує впровадження цементу між шарами піску. Рівномірний розподіл піску та цементу відбувається при зворотно-поступальному русі гребінки в поперечному напрямку з амплітудою, рівної кроці t гребінки 5. Готова суміш зсипається в бункер 6.

Проведено дослідно-лабораторні випробування запропонованого способу в будівельному павільйоні кафедри”Виробництво будівельних конструкцій”Тверського державного технічного університету. Винахід підтвердило поставлене завдання, а саме отримання однорідної сухої будівельної суміші.

1. Спосіб приготування сухої будівельної суміші, що полягає в тому, що попередньо готують сухі компоненти, а саме пісок і цемент, з подальшим завантаженому їх у ємності, що відрізняється тим, що після зазначеного завантаження здійснюють подачу піску рівномірним шаром по ширині транспортерної стрічки, при її русі поділяють шар піску подачею цементу по похило розташованим жолобах гребінки, встановленої на транспортерної стрічці, і здійснюють рівномірний розподіл піску та цементу зворотно-поступальним рухом зазначеної гребінки в поперечному напрямку з амплітудою, рівної кроку зазначеної гребінки.

2. Спосіб за п.1, що відрізняється тим, що товщина надходить шару піску дорівнює трьом діаметрам зерна піску.